Yritys

Greenforce Oy on erikoistunut kestomuoveista tehtävien säiliöten ja altaateten kokonaisuuksien suunnitteluun, valmistukseen, tuotantoprosesseihin. Tarvittaessa projekteissa toki käytetään myös muita materiaaleja ja monenlaisia konstruktioita .

Tuotteitamme ovat muun muassa erilaiset altaat ja säiliöt, prosessilaitteistot ja -putkistot, ilmanpuhdistuslaitteistot . Omile tuoteile tehtän myös asennukset ja kunnossapito.

Suurimmat asiakasryhmämme ovat vedenkäsittely, ympäristötekniikka, kemianteollisuus, pintakäsittelylaitokset, teollisuus ja kunnossapito sekä prosessiteollisuus.