Firmast

Greenforce OÜ on keskkonda säästvaid tööstustehnoloogia terviklahendusi pakkuv ettevõte.

Greenforce OÜ pakub plastplaadist toodetud mahuti-, torustiku-, ventilatsiooni- ja gaasipesurilahendusi tööstusettevõtetele. Toodanguportfellis on biogaasi koostootmisjaamad, galvaanikavannid, soolhappe tsisternid jaotustorustikuga, hapet kasutavate ettevõtete ventilatsioonilahendused, destileeritud vee jaotustorustikud laboratooriumitele, joogivee- ja reoveetöötluse tehnika, gaasipesurid õhu puhastamiseks tootmisprotsessiga tekkivatest ohtlikest ainetest ja häirivatest lõhnadest, läga- ja sõnnikuhoidlate renoveerimine ning betoonmahutite seinte katmine plastiga. 

Meie pakutavad plastlahendused vähendavad keskkonna saastumise riske, toetavad biomassil baseeruvat energeetikat ja vähendavad õhku paisatavate ohtlike ainete koguseid ning lõhnu.

Plastiklahendused ei korrodeeru keemiliselt agressiivses keskkonnas ning on sama tugevad võrreldes analoogsete metalllahendustega.